Schokolade

Taucherli

Finest Chocolate 'Chili'

CHF 7.90

Taucherli

Finest Chocolate 'Gold - 31%'

CHF 7.90

Taucherli

Finest Chocolate 'La Donna'

CHF 8.90

Taucherli

Finest Chocolate 'Petazeta Dark'

CHF 7.90

Taucherli

Finest Chocolate 'Petazeta'

CHF 6.90

Taucherli

Finest Chocolate 'Spekulatius'

CHF 8.90

Taucherli

Schokoladentafel 'Mexico light brown - 70%'

CHF 10.90

Taucherli

Schokoladentafel 'Nicaragua Fruity Chuno - 72%'

CHF 9.90

Taucherli

Schokoladentafel 'Smith&Smith, Colombia - 65%'

CHF 9.90

Taucherli

Schokoladentafel 'Stoll, Colombia - 75%'

CHF 9.90

Taucherli

Schokoladentafel 'Turicum, Gin Choco - 69%'

CHF 9.90

Taucherli

Trinkschokolade 'Chili'

CHF 4.80

Taucherli

Trinkschokolade 'Gold'

CHF 4.80

Taucherli

Trinkschokolade 'Schwarz'

CHF 4.90

Taucherli

Tsüri Schoggi 'Milk Hazelnut Crunch - 35%'

CHF 7.90

Taucherli

Tsüri Schoggi 'Orange Peel Oil - 69%'

CHF 7.90